Карар №259 20.08.2019 "Дотацияне Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы бюджет үтәлешен физик затларның 2020 елгы керемнәренә салынган һәм 2021, 2022 елларга планлаштырылган салымнарга өстәмә нормативлар кую юлы белән тигезләүгә алыштыруны килештерү "

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 138 статьясының 5 пункты нигезендә Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Советы карар бирде:

1. Дотацияне Татарстан Республикасы Арча  муниципаль районы бюджет үтәлешен физик затларның  2020 елгы керемнәренә салынган  һәм  2021, 2022 елларга планлаштырылган салымнарга  өстәмә нормативлар кую юлы белән тигезләүгә алыштыруны  килештерергә.

2. Әлеге карарның күчермәсен Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына җибәрергә.

3. Карар кул куелган көннән үз көченә керә.

docx
Скачать текст
DOCX, 14 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International